Več kot 40,000 nameščenih naprav

Prijava v sistem WebEye:

GPS in zavarovanje Božičnih daril

Ko prihaja Božič narašča povpraševanje visoke vrednosti blaga, od nakita, kuhinjske opreme pa vse do električnih napravah za zabavo. Ni enostavno skrbeti za prevoz teh proizvodov, saj so pogosto tarča tatov na cestah, ki povzročajo škodo, ki lahko presega na stotine forintov. Na žalost je to zelo pogosta težava na Madžarskem in izkušnje strokovnjakov WebEye Madžarskem kažejo, da danes moderna varnostna tehnika ter rešitve z ustreznim zavarovanjem lahko učinkovito zmanjša vrednost škode.

Pametni telefoni, tablični računalniki, televizorji so zopet najbolj priljubljena božična darila letos, tako da se večja količina transporta teh proizvodov. Podobno velja za visoke vrednosti tovora, ki poveča nevarnost med prevozom po javnih cestah, saj so mikavni in koristni za tatove. Zato ni presenetljivo, da nad določeno vrednostjo tega tovora se lahko prevaža samo v posebnih okoliščinah. Skupno pravilo je, da tovornjaki lahko samo tak prevoz opravijo v konvoju s spremljavo, običajno so to tri ali štiri vozila en za drugim, poleg tega pa je počitek možen le v varovanem parkirišču in eden od voznikov mora vedno ostati v vozilu.

High-value product transporters also must meet several technical conditions in order to keep the fright as safely as possible. One of these is the panic button that alerts in case of suddenly revealing problem, besides also has to be mentioned the monitoring of loading door opening which means a serious protection during transportation. Furthermore GPS-based vehicle tracking and permanent online monitoring is also required in order to ensure the control of the freight during the whole transportation progress for the principal and to enable alerting if the truck is leaving the delivering route.

Izdelki visoke vrednosti morajo izpolnjevati več tehničnih pogojev za ohranjanje varnosti prevoza. Eden od teh je panika gumb, ki v primeru nastanka težave opozarja, poleg tega je treba omeniti tudi spremljanje odpiranja vrat, kar pomeni prava zaščita med prevozom. Poleg GPS-osnova orodje za sledenje je stalno spremljanje in kontroliranje tudi potrebno za zagotovitev nadzora nad celotnim procesom prevoza, za naročnika prevoza in možnost opozarjanja v primeru, če tovornno vozilo zapusti planirano pot dostave.

“Ena od prednosti vozila, opremljena z GPS sledenjem je v tem, da v primeru kraje vozila ali tovora, lahko v veliko pomoč pri iskanju vozila, kot v zadnjem primeru, ko je ena od naših strank prevažala pametne telefone, v vrednosti milijon in več HUF, ampak je bil tovor ukraden med prevozom. Policija pri uporabi GPS podatkov lahko identificira postanke tovornjaka in najde ukradeno blago” – je dejal strokovnjak WebEye Madžarske, Tamás Bagossy…

Pomembno je poudariti pomen ustreznega zavarovanja poleg tehnične zahteve. Mednarodni sistem zavarovanja CMR se nanaša na prevoz in dostavo tovora, ki je veljaven za tovorni promet od prevzema do predaje blaga. “Vsak tovor ima interes CMR zavarovanja, ker precejšen del škode, nastale med prevozom se lahko izplača z zavarovanjem. Interes špediterjev je sodelovati s partnerjem, ki ima urejeno CMR zavarovanje, saj prejem nadomestila škode je zajamčena le na ta način, da se znesek prenese na oškodovanca. To je še posebej pomembno v primeru visoke vrednosti izdelkov.”-je dejal Emese Kardos, strokovnjak SpedMart, skupina Lamba-Com

GPS na osnovi spletne izmenjave tovora izpolnjuje povpraševanje v sistemu in omogoča le tem partnerjem, ki imajo zanesljive, veljavne prevozne listine in zavarovanje. To je garancija za špediterje, da so zaščiteni v primeru morebitne škode ali kraje ali druge poškodbe tovora.

Iz tega je razvidno, da ustrezno zavarovanje, GPS-osnovno orodje za sledenje in uporaba sodobne varnostne tehnologije so bistvenega pomena za prevoz proizvodov visoke vrednosti. Najbolj pomembno od vsega je izbor zanesljivih in primernih partnerjev za vsa ta opravila.

“Zelo pomembno je, da se stranki, ki sodelujeta med procesom prevoza vedno dobro pripravita na nepričakovane situacije. GPS-osnova baza in uporaba telematskih storitev je lahko zelo koristna v takih primerih. Zelo pomemben del škode visoke vrednosti blaga je mogoče preprečiti in ima lahko vsakdo prijeten božični čas brez kakršne motnje” – je dodal Tamás Bagossy.