Več kot 40,000 nameščenih naprav

Prijava v sistem WebEye:

Informacije o splošni uredbi o varstvu podatkov (GPDR)

GDPR

Spoštovane stranke,

Prizadevamo si tudi, da vam pomagamo vključiti naše storitve v lastne delovne postopke in sisteme v skladu z zahtevami glede varstva podatkov.

Med pripravami na uredbo o varstvu podatkov bomo v prihodnjih mesecih:

  • nudili vse potrebne informacije, da bi zagotovili nemoten prehod na novo uredbo o varstvu podatkov,
  • se pripravili, da vas podpremo z informacijami in praktičnimi nasveti o tem, kako si lahko naše storitve, ki jih uporabljate, in obveznosti povezane z uredbo o varstvu podatkov razlagate v smislu vaših notranjih postopkov, da bi lahko zagotovili, da lahko v svojih postopkih uspešno izpolnjujete svoje obveznosti ob uvedbi uredbe o varstvu podatkov, kjer se kvalificirate kot upravljavec ali obdelovalec podatkov.
  • opredelili smernice, ki smo si jih zastavili kot zahteve in jih dosledno izvajamo pri našem delovanju.

Če imate kakršna koli vprašanja ali pripombe v zvezi s prilagoditvijo uredbe o varstvu podatkov, nam to sporočite na naslov marketing@int.webeye.eu. Računamo na vaše sodelovanje.

Za dodatne informacije o uredbi o varstvu podatkov kliknite spodnjo povezavo:

https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_sl