Več kot 40,000 nameščenih naprav

Prijava v sistem WebEye:

Spletna stran o varovanju osebnih podatkov

Prostovoljno posredovanje osebnih podatkov z vaše strani, bomo zbirali in jih uporabljali izključno v času procesov za stike in poslovnih pogajanj. Poleg tega je vaše sodelovanje potrebno za zbiranje, ohranjanje in uporabo podatkov.

Če boste dopustili pristop do osebnih podatkov, vam skupina Lambda-Com zagotavlja, da jih ne bo uporabljaja v nezakonite namene. Osebne podatke ne bomo posredovali tretjim osebam, ne da bi prej pridobili soglasje stranke, razen v primerih, v katerih kadar to zahteva zakonodaja, sklep sodišča ali drugih sodnih državnih organov.

Skupina Lambda-Com odstrani zbrane podatke iz baze podatkov, če pravni ali druge pogoji ne obstajajo več. Seveda, bomo ravnotako na posebno zahtevo stranke odstranili zbirajne podatkov. Poleg tega imate vedno možnost, da zavrnete uporabo svojih osebnih podatkov.