Več kot 40,000 nameščenih naprav

Prijava v sistem WebEye:

Integracijske rešitve

Z integracijo rešitev WebEye MAX storitev paketa, se lahko naredi; moderne, učinkovite in konkurenčne rešitve za upravljanje prometa.

S povezovanjem strank na transportni sistem upravljanja in WebEye infrastrukture je mogoče, proces načrtovanja, vodenja in upravljanja dvigniti na visoko profesionalno raven, ki izpolnjujejo zahteve individualnih uporabnikov in ergonomijo delovnih procesov.

  • špedicijsko podjetje prejme naročilo v elektronski obliki. Naročila vsebujejo podatke, ki določajo naloge, kot so: kraji nakladanja, datume, predvideni postanki, ali celo prepovedana območja, kjer je tudi prečkanje prepovedane v času polnitve.
  • Glede na prihajajoče podatke, oseba odgovorna za prevoz organizira nakladanje, postanke in optimalne poti ter jih vnese v podatkovno bazo, nato pa jih lahko uporablja za naloge določene na podlagi prihajajočih transportnih naročil.
  • Naslednji korak organizacije je, da so vsa vozila razporejena in da so v prometu. Tu pa imamo praktično sredstvo za iskanje vozil, ki so najbližje željeni točki naklada in najbolj ustrezajo zahtevam. Ustrezna vozila lahko iščemo z njihovimi geografskimi koordinatami, kar pomeni, da se lahko izbere vozilo, ki se zdi najbolj primerno za opravljanje prevoza. S to metodo je mogoče gospodarno uporabljati vozila v floti istočasno pa lahko dosežemo, da se stopnja prevoženih, tako imenovanih praznih kilometrov drastično zmanjša.
  • Ko smo definirali potrebe prevoza, in razporedili vozila, naslednja aktivnost je, da obvestijo voznika. Zahvaljujoč integraciji sistemov, to lahko storimo tako hitro kot enostavno. Preko modula, ki opravlja pošiljanje nalog v WebEye Messenger, lahko prevoz natančno opredelimo in preko sistema upravljanja samodejno pošlje v enoto na vozilu nameščene v kabini tovornjaka, ki je lahko voznik vidi in z njo upravlja. Modul opredeljuje prevoz kot zaporedje rednih dejavnosti.
  • Voznik lahko potrdili, da je nekatere dejavnosti ali naloge opravil delno ali v celoti s pritiskom tipke na napravo na dotik. Poročila se samodejno prikažjo vsem uporabnikom ali le dolečenemu na katerega je bilo naslovljenjo.

Z razporeditvijo vozil in potnih nalogov, se lahko začne upravljenje z voznim parkom. Sistem WebEye podpira to nadzorno dejavnosti z različnimi rešitvami.

WebEye Monitor

Prometnik lahko spremljate vožnjo in postanke vozila v realnem času na zaslonu, pridobi informacije o trenutni hitrosti, upoštevanje urnika poti, ali z uporabo časa vožnje in počitka. V realnem času, aplikacija prikazuje pot vozila in načrtovano pot prometnega naloga, načrtovanimi in dejanskimi datumi in v skladu s temi podatki, prikazuje trenutno stanje naloge, ali njihovo izpolnjevanje poteka v redu, ali so bila začeta ali končana pravočasno, ali če obstaja kakršna koli zamuda.

WebEye History

Zgodovino lahko sledimo ne le v realnem času, ampak uporabniki dostopajo do informacij, pridobljenih v času prometne dejavnosti tudi kasneje, po nekaj dneh ali tednih.

WebEye Alarm

Sistem WebEye takoj obvesti uporabnike o pomembnih dogodkih, ki se lahko pojavijo med nadzorom opravljanja naloge. Opozori prometnika z avdiovizualnimi alarmom, če vozilo odstopa od načrtovane poti, presega največjo dovoljeno omejitev hitrosti, se začne ali konča pozno v / iz načrtovane lokacije med izpolnjevanjem naloge.

V primeru alarma lahko prometnik kontaktira voznika s storitvijo Sporočila- sistema WebEye, lahko sistem samodejno pošlje e-poštno obvestilo vsaki osebi ali organizacije, ki je povezana z opravljanjem naloge, kot naročniku, ali skladiščnim delavcem na kraju raztovarjanja.

Po opravljenem prevozu, se vse pomembne informacije prikažejo v sistemu za upravljanja, v zvezi s poravnavo stroškov prevoza, izpolnitev ocenjevanje, ali izdajanja računa naročniku.

WebEye sistem pa zbira in posreduje ne le neposredno, operativne informacije o prometnih nalogih, temveč tudi podatke, povezane z gorivom, uporabo vozila, temperaturo tovora, voznikov stil vožnje, delovni čas na voljo za nadaljnjo analizo, vrednotenja in obdelave podatkov.

Z integracijo sistema WebEye MRM (Mobile Resource Management) storitev, bo lahko sistem upravljanja virov/sredstev prevozniških podjetij deloval bolj učinkovito, konkurenčnost podjetij, ki upravljajo vozni park se bo močno povečala skozi kompleksne rešitve, ki zagotavljajo pregledno in transparentno delovanja celotne dejavnosti.